Nationellt vårdprogram covid19

Nationellt vårdprogram covid19 (version 3.1 augusti 2021). Dokumentet kommer uppdateras löpande och revideras var sjätte månad. Stort tack till alla som bidragit med synpunkter på remissversionen. Arbetsgrupperna tar gärna emot synpunkter och förslag till förbättringar inför nästa revision. Synpunkter och förslag kan skickas till ordförande SILF (lars-magnus.andersson@vgregion.se).

Vårdprogrammet kan öppnas eller laddas ned i pdf-format.