Nationellt vårdprogram covid19

Nationellt vårdprogram covid19 (version 4.2 december 2022). Dokumentet kommer uppdateras löpande och revideras var sjätte månad. Stort tack till alla som bidragit med synpunkter på remissversionen. Arbetsgrupperna tar gärna emot synpunkter och förslag till förbättringar inför nästa revision. Synpunkter och förslag kan skickas till SILF:s representant (lars-magnus.andersson@vgregion.se).

Vårdprogrammet kan öppnas eller laddas ned i pdf-format.