Nyheter

Vetenskaplig uppdatering COVID19 och Smittsamhet och symtom vid genombrottsinfektioner efter vaccination/genomgången infektion med SARS-CoV-2. Lägesrapporter från inbjuden panel. Fredag 24 september kl 16.30 – 18.00

Fredag 24 september kl 16.30 - 18.00 Uppföljande Webinarium, Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF). Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, Docent, överläkare Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, ordförande SILF 16.30 Välkomna 16.30 - 16.50 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslén, Professor, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra 16.50 - 17.00 Frågor/svar 17.00 - 17.20... Läs mer

Lunchseminarieserie för läkare om precisionsmedicin

Lunchseminarieserie om precisionsmedicin i sjukvården som Genomic Medicine Sweden (GMS) kommer att anordna under hösten. Seminarieserien vänder sig till läkare och annan sjukvårdspersonal och syftet är att berätta mer om genomik och precisionsmedicin och dess betydelse framöver i kliniken. Lunchseminarium: Helgenomanalys vid sällsynta diagnoser ger... Läs mer

Sepsismarschen – tillsammans mot sepsis

Hjälp oss att stoppa sepsis! Nu kan ni som företag, organisation eller förening göra något meningsfullt tillsammans. Häng med på Sepsismarschen 2021 och hjälp oss att sprida kunskap om sepsis och samla in medel till forskningen.

Infektionsveckan och mikrobiologiskt vår/höstmöte blir virtuellt

Vi måste tyvärr härmed meddela att Infektionsveckan och mikrobiologiskt vår/höstmöte 2021 blir ett rent virtuellt möte. Vi beklagar djupt att vårt tidigare beslut i veckan måste ändras. Denna förändring beror på att regionledningen i Uppsala hade ett nytt möte den 12 augusti (dvs efter vår... Läs mer

Nationellt vårdprogram covid19 v3.0

Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19 är nu reviderat och uppdaterat (version 3.0, juni 2021). Stort tack för alla kloka remissvar och förslag på förbättringar. Arbetsgrupperna tar gärna emot förslag på ytterligare justeringar och förbättringar löpande. Skicka i så fall synpunkter till ordförande i... Läs mer

Utkast till nationellt vårdprogram för vaccination mot Covid-19 vid immunsuppression

Vårdprogrammet är en genomgång av alla publikationer och internationella riktlinjer och finns nu på hemsidan. Dokumentet ligger för närvarande ute på remiss hos berörda specialitetsföreningar och en än mer färdig version kommer att publiceras under hösten. Synpunkter tas tacksamt emot av programgruppen för vaccination, genom... Läs mer

Uppdaterat vårdprogram – Infektiös Endokardit

Vårdprogrammet för Infektiös Endokardit har utarbetats av en arbetsgrupp inom Svenska Infektionsläkarföreningen och publicerades första gången 2002. Dokumentet uppdateras regelbundet och den nu föreliggande versionen 2021 utgör den sjätte revisionen. Rekommendationer om i vilka situationer partiell peroral behandling kan komma i fråga vid endokardit har... Läs mer

Video från 23 juni, vetenskaplig uppdatering COVID19

Nu finns videon från 23 juni, vetenskaplig uppdatering COVID19, sammanfattning och lägesrapporter från inbjuden panel. Klicka här för att komma till videon!

Missa inte chansen att åka på Infektionsveckan och mikrobiologiskt vår(höst)möte!)

Vill du delta fysiskt på Infektionsveckan och mikrobiologiskt vår(höst)möte? Anmäl dig då på infektionmikro2021.se. Om restriktionerna är borttagna kommer vi ha plats för ca 500 deltagare. Om de nuvarande restriktionerna på 50 personer inomhus kvarstår blir det inte något fysiskt möte. Om det blir något däremellan... Läs mer

Vetenskaplig uppdatering COVID19, sammanfattning och lägesrapporter från inbjuden panel, 23 juni 16:30-18:00

 Uppföljande Webinarium, Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF) Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, Docent, överläkare Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, ordförande SILF - 16.30 Välkomna - 16.30 - 16.50 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslén, Professor, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra - 16.50 - 17.00 Frågor/svar - 17.00 - 17.40 Sammanfattning av covid19... Läs mer