Nyheter

Vårdprogramgruppen för sepsis söker nya medlemmar

Nomineringar kan komma från medlemmar, programgruppen och klinikchefer. Intresserade medlemmar kan också själva höra av sig. Nya medarbetare väljs in av SILFs styrelse efter samråd med gruppen. Det är önskvärt att gruppmedlemmar sitter minst 5 år i taget. Målet är en grupp med god vetenskaplig... Läs mer

Call for abstract!

Ta chansen att presentera din forskning eller ditt kvalitetsarbete i Halmstad! Vi vill att alla i Infektionssverige ska få ta del av vad som görs i landet. På Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte är deltagarnas presentationer ett viktigt inslag i mötesprogrammet och vi hoppas att samtliga... Läs mer

Påminnelse: Utlysning av stipendier

Utlysning av stipendium från Stiftelsen för Göran Sterners resestipendiefond 2023 Utlysning av Pfizers stipendium till stöd för forskning inom området infektionssjukdomar - 2023 Utlysning av Stipendium i Tropikmedicin - 2023

FKM-webinarium: Tuberkulosinfektion hos gravida kvinnor

Microsoft Teams-möte Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten Klicka här för att ansluta till mötet Mötes-ID: 330 133 619 427 Lösenord: nccJ7i Ladda ned Teams | Anslut på webben Eller ring in (endast ljud) Läs mer

Möjlighet att nominera ledamöter i Svenska Läkaresällskapet (SLS)

Genom medlemskapet i Svenska Infektionsläkarföreningen är du också medlem i SLS. SLS valberedning har börjat sitt arbete inför fullmäktigemötet 2023, som är den 23 maj. Valberedningen har hört av sig till SILFs styrelse med erbjudande att nominera, se närmare bifogat brev av valberedningens ordförande Britt Skogseid.... Läs mer

Stöttning vid kluriga miljömykobakterieinfektioner

Med syfte att stötta varandra gällande handläggningen av komplicerade icke-tuberkulösa mykobakterieinfektioner (NTM) finns sedan 2021 det Skandinaviska NTM rådet. Rådet består av infektionsläkare, lungläkare och mikrobiologer från Sverige och Danmark och vi sammanträder två-tre gånger per termin via zoom. Fallen diskuteras på engelska och en... Läs mer

Stipendium i Tropikmedicin

Läs mer här!

Nya tjänster utlysta

Nya tjänster utlysta, läs mer här!

Nationella vårdprogrammet covid19

Nationella vårdprogrammet covid19 är uppdaterat (avsnitt om antiviral behandling), version 4.2 december 2022. infektion.net/nationellt-vardprogram-covid19/

Se filmen från webbinariet: Nyheter och uppdateringar inom sepsis

Nu finns filmen från mötet Nyheter och uppdateringar inom sepsis att se på https://infektion.net/webbinarier/ Ämne: Antibiotika, syrgas- och vätskebehandling vid sepsis Programgrupp: Arbetsgruppen för vårdprogrammet för sepsis Moderator: Johan Tham ​Föreläsare: Patrik Gille-Johnson, Magnus Brink, Mia Furebring & Jan Sjölin (panelmedlem) Program: 15.00-15.05 Introduktion... Läs mer