Nyheter

Vetenskaplig uppdatering COVID19, Hyperinflammation efter covid19 och Lägesrapporter från inbjuden panel-  Fredag 23 april kl 16.30-18.00 (OBS! start kl 16.30)

 Uppföljande Webinarium, Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF) Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, Docent, överläkare Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, ordförande SILF kl1630 Välkomna kl1630-1650 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslén, Professor, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra kl1650-1655 Frågor/svar kl1655-1715 Hyperinflammation (MIS-C och MIS-A) efter Covid19, Stefan Berg, PhD, överläkare, Drottning Silvias Barn- och... Läs mer

Stramadagen onsdag 19 maj 2021

Nu ligger inbjudan, information och länk för registrering till årets stramadag den 19 maj ute: www.folkhalsomyndigheten.se/konf20210519.

Staten, professionen, folket och SKR – hur skapar vi en god och ändamålsenlig styrning av vården?

NYHETER SILF arrangerade den 9 mars tillsammans med Statsvetenskapliga Institutionen Göteborgs Universitet och Svenska Läkaresällskapet ett tvärvetenskapligt webbaserat seminarium på temat god samhällsstyrning av vården. Inspelningen av webinariet har visats över 1000 gånger och finns tillgänglig via SLS, https://www.youtube.com/watch?v=f9AtmW4vy88 Passa på att se den om... Läs mer

Klinikbiljetter Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte 2021

Mötet kommer att arrangeras den 14-17 september och enligt nuvarande planering blir det ett ”hybridmöte”, dvs fysiskt möte i Uppsala + ett virtuellt möte. Vi erbjuder en digital veckobiljett till våra enheter som ger möjlighet för samtliga medarbetare att följa mötet i realtid men föredragen... Läs mer

Video från 26 mars, vetenskaplig uppdatering COVID19

Nu finns videon från 26 mars, vetenskaplig uppdatering COVID19, Trombocytopeni, blödning, trombos efter vaccin, Covid19 och påverkan på luktsinnet samt lägesrapporter från inbjuden panel. Klicka här för att komma till videon!

Call for abstract!

Ta chansen att presentera din forskning eller ditt kvalitetsarbete i Uppsala! Vi vill att alla i Infektionssverige ska få ta del av vad som görs i landet. På Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte är deltagarnas presentationer ett viktigt inslag i mötesprogrammet och vi hoppas att samtliga... Läs mer

2021 års europeiska kongress för tropikmedicin och internationell hälsa – ECTMIH – hålls i virtuell form från Bergen i Norge. Abstract deadline har förlängts till 9 april

Läs mer här!

Vårdprogramgruppen för virala CNS-infektioner söker 2 nya medlemmar

Nomineringar kan komma från medlemmar, programgruppen och klinikchefer. Intresserade medlemmar kan också själva höra av sig. Nya medarbetare väljs in av SILFs styrelse efter samråd med gruppen. Det är önskvärt att gruppmedlemmar sitter minst 5 år i taget. Målet är en grupp med god vetenskaplig... Läs mer

Webbinarium om COVID-19 Fredag 26/3 kl 16.30 – 18.00, (OBSERVERA VÅR NYA STARTTID).

Vetenskaplig uppdatering Covid19, Covid19 och påverkan på luktsinnet och Lägesrapporter från inbjuden panel Registrera dig nu för att följa mötet live, alternativt titta på det i efterhand på infektion.net/covid19 Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, docent, överläkare Infektion, SU/Östra, ordf SILF AGENDA 16.30 Välkomna... Läs mer

Nu finns videon från fredag 26 februari, 16:30, Vetenskaplig uppdatering COVID19

Nu finns videon fredag 26 februari, vetenskaplig uppdatering COVID19, hur tolkar vi tillgängliga data för godkända vacciner mot SarsCoV-2 i praktiken, Läkemedelsverkets bedömning och uppföljning av skyddseffekt och biverkningar för godkända och nya vacciner mot SarsCoV-2 samt lägesrapporter från inbjuden panel. Klicka här för... Läs mer