Nyheter

Video från 3/4, vetenskaplig uppdatering COVID19

Video från 3/4, vetenskaplig uppdatering COVID19, metoder för att hindra spridning av SARSCoV-2 på sjukhus och personlig skyddsutrustning.

Vetenskaplig uppdatering COVID19, metoder för att hindra spridning av SARSCoV-2 på sjukhus och personlig skyddsutrustning, 3/4-2020

Uppföljande Webinarium i vår serie om COVID19, 3/4-2020 Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, överläkare Infektion, SU/Östra, ordf SILF 17:00-17:05 Välkomna 17:05-17:20 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslen, Professor, överläkare, Infektion SU/Östra 17:20-17:40 Metoder för att hindra spridning av SARSCoV-2 på sjukhus och personlig skyddsutrustning, Anders Johansson, Docent, överläkare, ordf Svenska Hygienläkarföreningen,... Läs mer

Inspelning från mötet om COVID-19 27/3

Nu finns inspelningen av mötet om COVID-19 den 27/3 tillgänglig för er som inte kunde titta online eller vill se det igen. Klicka här för att komma till videon.

Vetenskaplig uppdatering COVID19 och genomgång av laboratoriediagnostik. Uppföljande Webbinarium 27/3.

Vetenskaplig uppdatering COVID19 och genomgång av laboratoriediagnostik. Uppföljande Webbinarium. Moderator: Lars-Magnus Andersson VC Infektion SU/Ö, ordf SILF 17:00-17:05 Välkomna 17:05-17:25 Vetenskaplig uppdatering och läkemedelsbehandling COVID19, Magnus Gisslen, Professor, överläkare, Infektion SU/Ö och Filip Josephson, Läkemedelsverket 17:25-17:40 Laboratoriediagnostik COVID19, Tobias Allander, verksamhetschef, docent, överläkare, Karolinska Universitetslaboratoriet 17:40-17:55 Frågor/svar med föreläsare och... Läs mer

Inspelning från mötet om COVID-19

Nu finns inspelningen av mötet om COVID-19 tillgänglig för er som inte kunde titta online eller vill se det igen. Klicka här för att komma till videon.

Inställd vårutbildning ”Sepsis och bakteriella CNS-infektioner”

Styrelsen har beslutat ställa in Infektionsläkareföreningens vårutbildning Sepsis och bakteriella CNS-infektioner utifrån rådande situation med Covid-19. Ingen anmäld kommer att debiteras. Föreningens ambition är att utbildningen flyttas till hösten istället med preliminärt datum måndag till onsdag 19 – 21 oktober 2020. De som beretts plats... Läs mer

Inbjudan till webbinar

Vi planerar för webbinarium 20 mars kl 17-18. Vetenskaplig uppdatering COVID19 och handläggning av kritiskt sjuka patienter Moderator: Lars-Magnus Andersson VC Infektion SU/Ö, ordf SILF 17:00-17:05 Välkomna 17:05-17:25 Vetenskaplig uppdatering och läkemedelsbehandling COVID19, Magnus Gisslen, Professor, överläkare, Infektion SU/Ö 17:25-17:45 Vård av kritiskt sjuka patienter... Läs mer

Infektionsveckan inställd

Idag har de samverkande föreningarna tillsammans med organisationskommittén i Uppsala tagit beslut om att ställa in årets Infektionsvecka och mikrobiologiskt vårmöte. Mer information följer inom kort. 

Förslag till reviderade stadgar SILF

Efter beslut på årsmötet 2019 har styrelsen ansökt om att bli medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet (SLS). Styrelsen föreslår att årsmötet godkänner stadgeändringarna och att SILF blir medlemsförening i SLS från januari 2021. Förslaget kan du läsa här (pdf)

Vårdprogramgruppen för samhällsförvärvad pneumoni söker nya medlemmar

En revision av vårdprogrammet om Samhällsförvärvad pneumoni ska författas med planerad start hösten 2020 och nya medlemmar sökes till programgruppen. Nomineringar kan komma från medlemmar och klinikchefer. Intresserade medlemmar kan också själva höra av sig. Nya medarbetare väljs in av SILFs styrelse i samråd med... Läs mer