Webbinarier

Nedan listar vi alla webbinarier där SILF står bakom det vetenskapliga programmet


Videon från 7/12-22, Nyheter och uppdateringar inom sepsis


Videon från 19/10-22, Hot Topics from the Tropics


Endokardit
Videon från 16/3-22, webbinarium om infektiös endokardit


Covid 19

Videon från 3 mars 2022, Vetenskaplig uppdatering COVID19, Smittsamhet,  smittsamhetsperiod och risk för allvarlig sjukdom vid infektion med olika varianter av SARSCoV-2 och efter vaccination och Lägesrapporter från inbjuden panel. 

Videon från 26 januari 2022, Vetenskaplig uppdatering COVID19, Smittsamhet,  smittsamhetsperiod och risk för allvarlig sjukdom vid infektion med olika varianter av SARSCoV-2 och efter vaccination och Lägesrapporter från inbjuden panel.


 

Videon från 22 december, Vetenskaplig uppdatering COVID19, monoklonala antikroppar och antivirala läkemedel mot SARSCoV-2


Videon från 29 oktober, Vetenskaplig uppdatering COVID19, prognos för återkomst av andra virala luftvägsinfektioner och behov av diagnostik samt smittskyddsåtgärder när vi har en endemisk förekomst av SARS-Cov-2


Videon från 24 september, Vetenskaplig uppdatering COVID19 och Smittsamhet och symtom vid genombrottsinfektioner efter vaccination/genomgången infektion med SARS-CoV-2.

Videon från 23 juni, vetenskaplig uppdatering COVID19, sammanfattning och lägesrapporter från inbjuden panel

Videon från 25 maj, vetenskaplig uppdatering COVID19, identifiering av patienter med risk för allvarlig covid19 i öppen vård och lägesrapporter från inbjuden panel

Videon från 23 april, vetenskaplig uppdatering COVID19, Hyperinflammation efter covid19 och lägesrapporter från inbjuden panel.

Videon från 26 mars, vetenskaplig uppdatering COVID19, Trombocytopeni, blödning, trombos efter vaccin, Covid19 och påverkan på luktsinnet samt lägesrapporter från inbjuden panel.

Videon från fredagen 26 februari, vetenskaplig uppdatering COVID19, hur tolkar vi tillgängliga data för godkända vacciner mot SarsCoV-2 i praktiken, Läkemedelsverkets bedömning och uppföljning av skyddseffekt och biverkningar för godkända och nya vacciner mot SarsCoV-2 samt lägesrapporter från inbjuden panel.

Nu finns videon från fredag 22 januari, 16:30, vetenskaplig uppdatering Covid-19, SarsCoV-2 virologi och betydelsen av nya varianter av SarsCov-2 för smittspridning och vaccinationseffekt samt lägesrapporter från inbjuden panel.

Videon från fredag 18 december, 17:00, vetenskaplig uppdatering Covid-19, vaccin mot Covid-19 samt lägesrapporter från inbjuden panel och antigentester mot Covid-19


Videon från 27 november, 17:00, vetenskaplig uppdatering COVID19, ”Trender i andel patienter med kritisk sjukdom och utfall efter IVA vård för covid-19 i Sverige och lägesrapporter från inbjuden panel”


Video från 6/11, vetenskaplig uppdatering COVID19, Immunologi och immunitet vid covid19 och ”Timing” av behandling vid svår och kritisk covid 19


Video från 2/10, vetenskaplig uppdatering COVID19, Diagnostik och behandling av lungfibros och långvariga symtom och komplikationer till COVID19 – sammanfattning av kunskapsläget och erfarenheter från Stockholm


Videon från 28/8, vetenskaplig uppdatering COVID19 and Present and Future treatment options in covid-19


Video från 26/6, Vetenskaplig uppdatering COVID19-uppdatering och nationellt vårdprogram


Video från 5/6, Vetenskaplig uppdatering COVID19 och analys av SARSCoV-2 i avloppsvatten, Immunologi vid SARSCoV-2 infektion


Video från 26/5, vetenskaplig uppdatering COVID19, och rapport och erfarenheter från Sörmland och Dalarna.


Video från 15/5, vetenskaplig uppdatering COVID19, vaccin mot SARSCoV-2 och modeller för att förutsäga spridning i Sverige


Video från 8/5, vetenskaplig uppdatering COVID19, åtgärder för att förhindra spridning i samhället i olika faser av epidemin.


Video från 24/4, vetenskaplig uppdatering COVID19, serologiska metoder och PCR baserad diagnostik


Video från 17/4, vetenskaplig uppdatering COVID19, serologiska metoder och rational bakom åtgärder för att förhindra spridning i samhället.


Video från 3/4, vetenskaplig uppdatering COVID19, metoder för att hindra spridning av
SARSCoV-2 på sjukhus och personlig skyddsutrustning.


Video från 27/3, Vetenskaplig uppdatering om COVID19 och laboratoriediagnostik


Video från 20/3, Uppdatering om COVID19