Vetenskaplig uppdatering COVID19, Trender i andel patienter med kritisk sjukdom och utfall efter IVA vård för covid-19 i Sverige och Lägesrapporter från inbjuden panel. Fredag 27 november kl 17.00

Vetenskaplig uppdatering COVID19, Trender i andel patienter med kritisk sjukdom och utfall efter IVA vård för covid-19 i Sverige och Lägesrapporter från inbjuden panel.  Fredag 27 november kl 17.00.
Uppföljande Webinarium, Svenska Infektionsläkarföreningen.

Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, Docent, överläkare Infektion, SU/Östra, ordf SILF

1700-1705 Välkomna

1705-1720 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslen, Professor, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

1720-1725 Frågor/svar

1725-1745 Lägesrapporter och kommentarer med inbjuden panel (Hedvig Glans, sektionschef Infektion, Karolinska sjukhuset, Maria Palmerus, verksamhetschef, Infektion Jönköping,

Johan Petersson, överläkare IVA Solna, Karolinska Universitetssjukhuset, Magnus Brink, PhD, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra)

1745-1755 Trender i andel patienter med kritisk sjukdom och utfall efter IVA vård för covid-19 i Sverige, Kristoffer Strålin, Docent, överläkare, Infektion, Karolinska Universitetssjukhuset

1755-1800 Frågor/svar

1800 Avslut/summering, Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, Docent, överläkare, Infektion SU/Östra, ordf SILF

För mer information och anmälan, https://mediahuset.link/SILF-Covid19

Viktiga länkar
  • Inga länkar hittades