24/4 17:00 – Vetenskaplig uppdatering COVID19, serologiska metoder och PCR baserad diagnostik, uppföljande Webbinarium

Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, överläkare Infektion, SU/Östra, ordförande SILF

17:00-17:05 Välkomna

17:05-17:15 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslen, Professor, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

17:15-17:25 Serologiska metoder, prestanda och publicerade data, Jan-Åke Liljeqvist, Docent, överläkare, Virologiska laboratoriet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

17:25-17:35 SARSCoV-2 virologiska aspekter och fylogeni, PCR baserad diagnostik-tolkning av resultat, Magnus Lindh, Professor, överläkare, Virologiska laboratoriet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

17:35-17:45 Frågor/svar

17:45-18:00 Lägesrapporter och kommentarer med inbjuden panel (Hedvig Glans, sektionschef Infektion, Karolinska sjukhuset, Maria Palmerus, verksamhetschef, Infektion Jönköping, Magnus Brink. PhD, överläkare, Infektion, SU/Östra, Johan Petersson, överläkare, IVA, Karolinska sjukhuset)

18:00 Avslut/summering, Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, överläkare, Infektion SU/Östra, ordf SILF

För mer information och anmälan, https://mediahuset.link/covid-19

För er som inte kan se detta live kommer mötet finnas tillgängligt att se on demand på www.infektion.net/Covid19.

Viktiga länkar
  • Inga länkar hittades