Vetenskaplig uppdatering COVID19, sammanfattning och lägesrapporter från inbjuden panel, 23 juni 16:30-18:00

 Uppföljande Webinarium, Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF)

Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, Docent, överläkare Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, ordförande SILF

– 16.30 Välkomna

– 16.30 – 16.50 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslén, Professor, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

– 16.50 – 17.00 Frågor/svar

– 17.00 – 17.40 Sammanfattning av covid19 pandemin 2020-2021, Reflektioner, Lägesrapporter och kommentarer med inbjuden panel
        – Hedvig Glans, sektionschef Infektion, Karolinska sjukhuset
        – Maria Palmérus, verksamhetschef, överläkare, Infektion Jönköping
        – Johan Petersson, överläkare IVA Solna, Karolinska Universitetssjukhuset
        – Magnus Brink, PhD, överläkare, Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
 
– 17.40 – 17.50
Frågor/svar

– 17.50 – 18.00 Avslut/summering, Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, Docent, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, ordförande SILF

Viktiga länkar
  • Inga länkar hittades