Vetenskaplig uppdatering COVID19, prognos för återkomst av andra virala luftvägsinfektioner och behov av diagnostik samt smittskyddsåtgärder när vi har en endemisk förekomst av SARS-Cov-2. Lägesrapporter från inbjuden panel. Fredag 29 oktober kl 16.30-18.15 (OBS! start kl 16.30)

Uppföljande Webinarium, Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF).

Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, Docent, överläkare Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, ordförande SILF

kl1630 Välkomna

kl1630-1650 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslén, Professor, överläkare, Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

kl1650-1700 Frågor/svar

kl1700-1720 Prognos för återkomst av andra virala luftvägsinfektioner och behov av diagnostik för luftvägsvirus när vi har en endemisk förekomst av SARS-Cov-2, Magnus Lindh, Professor, överläkare, Klinisk Mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

kl1720-1740 Smittskyddsåtgärder när vi har en endemisk förekomst av SARS-Cov-2, Eva Melander, Ordförande Smittskyddsläkarföreningen

kl1740-1750 Frågor/svar

kl1750-1815 Lägesrapporter och kommentarer med inbjuden panel (Hedvig Glans, sektionschef Infektion, Karolinska sjukhuset, Maria Palmerus, överläkare, verksamhetschef, Infektion Jönköping,

Johan Petersson, överläkare IVA Solna, Karolinska Universitetssjukhuset, Magnus Brink, PhD, överläkare, Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra)

kl1815 Avslut/summering, Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, Docent, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, ordförande SILF

Klicka här för att komma till anmälan

Viktiga länkar
  • Inga länkar hittades