Vetenskaplig uppdatering COVID19 och Smittsamhet och symtom vid genombrottsinfektioner efter vaccination/genomgången infektion med SARS-CoV-2. Lägesrapporter från inbjuden panel. Fredag 24 september kl 16.30 – 18.00

Fredag 24 september kl 16.30 – 18.00
Uppföljande Webinarium, Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF).

Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, Docent, överläkare Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, ordförande SILF

 • 16.30 Välkomna
 • 16.30 – 16.50 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslén, Professor, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
 • 16.50 – 17.00 Frågor/svar
 • 17.00 – 17.20 Smittsamhet och symtom vid genombrottsinfektioner efter vaccination/genomgången infektion med SARSCoV – 2, Anders Johansson,  Docent, överläkare, Umeå Universitet och Vårdhygien, Region Västerbotten 
 • 17.20 – 17.30 Frågor/svar
 • 17.30 – 17.50 Lägesrapporter och kommentarer med inbjuden panel
  • Hedvig Glans, sektionschef Infektion, Karolinska sjukhuset, 
  • Maria Palmérus, överläkare, verksamhetschef, Infektion Jönköping, 
  • Johan Petersson, överläkare IVA Solna, Karolinska Universitetssjukhuset, 
  • Magnus Brink, PhD, överläkare, Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
 • 17.50 – 18.00 Frågor/svar
 • 18.00 Avslut/summering, Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, Docent, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, ordförande SILF

Anmäl dig här!

Viktiga länkar
 • Inga länkar hittades