Vetenskaplig uppdatering COVID19 och presentation av nationellt vårdprogram

Uppföljande Webinarium, Svenska Infektionsläkarföreningen. Fredag 26 juni kl 17.00

Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, överläkare Infektion, SU/Östra, ordf SILF

17:00-17:05 Välkomna

17:05-17:15 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslen, Professor, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

17:15-17:20 Frågor/svar

17:20-17:25 Presentation av nationellt vårdprogram covid-19 och avgränsningar.

Lars-Magnus Andersson, Verksamhetschef, Docent, Överläkare, Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Ordförande Svenska Infektionsläkarföreningen och Tobias Alfvén, Docent, Överläkare, Sachska Barn- och ungdomssjukhuset, Karolinska Institutet, vice ordförande Svenska Läkaresällskapet

17:25-17:30 Mikrobiologisk diagnostik. Martin Sundqvist, Överläkare, Med Dr, Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Örebro. Ordförande. Föreningen för Klinisk Mikrobiologi

17:30-17:35 Patogenes, klinisk bild, handläggning inom slutenvård och uppföljning. Fredrik Månsson, Överläkare, VO Infektionssjukdomar, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

17:35-17:40 Virus, smittsamhet och vårdhygieniska aspekter. Anders Johansson, Lektor och Docent Umeå universitet, Forsknings och utvecklingsansvarig Infektionskliniken och Överläkare Vårdhygien, Region Västerbotten, Ordförande Svenska Hygienläkarföreningen

17:40-17:50 Kommentarer från arbetsgruppernas medlemmar. Sara Cajander, Överläkare, Med Dr, Infektion, Universitetssjukhuset, Örebro, Magnus Gisslén, Professor, Överläkare, Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Hedvig Glans, Bitr. överläkare, sektionschef Huddinge, Medicinsk enhet för infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Anna-Katrine Pesola, Specialistläkare, VO Klinisk mikrobiologi, Region Skåne, Emmi Andersson, Specialistläkare, Med Dr, Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm, Lena Serrander, Överläkare, Docent, Överläkare, Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping, Region Östergötland, Carl-Johan Fraenkel Med Dr, Överläkare, specialist i infektionssjukdomar och vårdhygien, Skånes universitetssjukhus, Region Skåne

17:50-18:00 Frågor/svar

18:00 Avslut/summering, Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, överläkare, Infektion SU/Östra, ordf SILF

Anmälan och mer information: mediahuset.link/covid-19

Viktiga länkar
  • Inga länkar hittades