Vetenskaplig uppdatering COVID19, Identifiering av patienter med risk för allvarlig covid19 i öppen vård och Lägesrapporter från inbjuden panel- Tisdag 25 maj kl 16.00-17.00 (OBS! tisdag och start kl 16.00)

Uppföljande Webinarium, Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF).

Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, Docent, överläkare Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, ordförande SILF

kl1600 Välkomna

kl1600-1615 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslén, Professor, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

kl1615-1620 Frågor/svar

kl1620-1635 Identifiering av patienter med risk för allvarlig covid19 i öppen vård – Säker covid, Jesper Svefors, Överläkare, Infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping och Charlotta Larsdotter, specialistläkare i allmänmedicin, direktör för vårdcentralerna Bra Liv, Jönköping

16.35-16.40 Frågor/svar

kl1640-1655 Lägesrapporter och kommentarer med inbjuden panel (Hedvig Glans, sektionschef Infektion, Karolinska sjukhuset, Maria Palmerus, verksamhetschef, Infektion Jönköping,

Johan Petersson, överläkare IVA Solna, Karolinska Universitetssjukhuset, Magnus Brink, PhD, överläkare, Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra)

kl1655-1700 Frågor/svar

kl1700 Avslut/summering, Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, Docent, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, ordförande SILF

Viktiga länkar
  • Inga länkar hittades