Vetenskaplig uppdatering COVID19, Hyperinflammation efter covid19 och Lägesrapporter från inbjuden panel-  Fredag 23 april kl 16.30-18.00 (OBS! start kl 16.30)

 Uppföljande Webinarium, Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF)

Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, Docent, överläkare Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, ordförande SILF

kl1630 Välkomna

kl1630-1650 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslén, Professor, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

kl1650-1655 Frågor/svar

kl1655-1715 Hyperinflammation (MIS-C och MIS-A) efter Covid19, Stefan Berg, PhD, överläkare, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och AnnaCarin Horne, PhD, överläkare, Barnreumatologen, Karolinska Universitetssjukhuset

17.15-17.20 Fallbeskrivningar MIS-A, Martina Sansone, PhD, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

kl1720-1730 Frågor/svar

kl1730-1750 Lägesrapporter och kommentarer med inbjuden panel (Hedvig Glans, sektionschef Infektion, Karolinska sjukhuset, Maria Palmerus, överläkare, verksamhetschef, Infektion Jönköping,

Johan Petersson, överläkare IVA Solna, Karolinska Universitetssjukhuset, Magnus Brink, PhD, överläkare, Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra)

kl1750-1800 Frågor/svar

kl1800 Avslut/summering, Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, Docent, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, ordförande SILF

Viktiga länkar
  • Inga länkar hittades