Vetenskaplig uppdatering COVID19, Diagnostik och behandling av lungfibros, och Långvariga symtom och komplikationer till covid19 – sammanfattning av kunskapsläget och erfarenheter från Stockholm

Uppföljande Webbinarium med Svenska Infektionsläkarföreningen. 

Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, överläkare Infektion, SU/Östra, ordförande SILF

17:00-17:05 Välkomna

17:05-17:15 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslen, Professor, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

17:15-17:20 Frågor/svar

17:20-17:30 Lungfibros – patogenes, utredning och behandling. Jesper Magnusson, MD, PhD, överläkare, Lungmedicin/Transplantationsenheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

17:30-17:35 Frågor/svar

17:35-17:45 Långvariga symtom och komplikationer till covid19 – sammanfattning av kunskapsläget och erfarenheter från Stockholm. Judith Bruchfeld, Docent, överläkare, Infektion, Karolinska sjukhuset

17:45-17:50 Frågor/svar

17:50-18:10 Lägesrapporter och kommentarer med inbjuden panel (Lena Olsson, överläkare, Lungmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Hedvig Glans, sektionschef Infektion, Karolinska sjukhuset, Maria Palmerus, Överläkare, verksamhetschef, Infektion Jönköping, Magnus Brink. PhD, överläkare, Infektion, SU/Östra, Johan Petersson, överläkare, IVA, Karolinska sjukhuset)

18:10 Avslut/summering, Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, överläkare, Infektion SU/Östra, ordf SILF

För mer information och anmälan, https://mediahuset.link/SILF-covid19

Viktiga länkar
  • Inga länkar hittades