28/8 – 17:00, Vetenskaplig uppdatering COVID19 and Present and Future treatment options in covid-19

Uppföljande Webbinarium med Svenska Infektionsläkarföreningen. 

Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, överläkare Infektion, SU/Östra, ordförande SILF

17.00-17.05 Välkomna
17.05-17.15 Scientific update COVID19 (presentation in English), Magnus Gisslen, MD, PhD, Professor, Senior consultant, Department of Infectious Diseases, Sahlgrenska University Hospital, Göteborg, Sweden
17.15-17.20 Questions/answers
17.20-17.35 Diagnosis and Treatment of Covid-19: current options and future perspectives (presentation in English), Paul Sax, MD, PhD, Professor, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA
17.35-17.40 Questions/answers
17.40-18.00 Lägesrapporter och kommentarer med inbjuden panel (Hedvig Glans, sektionschef, bitr överläkare Infektion, Karolinska sjukhuset, Maria Palmerus, verksamhetschef, överläkare, Infektion Jönköping, Magnus Brink. PhD, överläkare, Infektion, SU/Östra, Johan Petersson, överläkare, IVA, Karolinska sjukhuset)
18.10 Avslut/summering, Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, överläkare, Infektion SU/Östra, ordf SILF

För mer information och anmälan, https://mediahuset.link/SILF-covid19

Viktiga länkar
  • Inga länkar hittades