Vårdprogramgruppen för virala CNS-infektioner behöver förnyas och välkomnar intresseanmälan från 2 – 4 nya medlemmar.

Nomineringar kan komma från medlemmar, programgruppen och klinikchefer. Intresserade medlemmar kan också  själva höra av sig. Nya medarbetare väljs in av SILFs styrelse efter samråd med gruppen. Det är önskvärt att gruppmedlemmar sitter minst 5 år i taget. Målet är en grupp med god  vetenskaplig kompetens och omfattande klinisk erfarenhet, som täcker hela kunskapsfältet. Medlemmarna bör representera hela landet. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning. Nya medlemmar  bör innan sitt inträde i programgruppen ha fått bekräftelse från respektive klinikchef  att tid kan avsättas för aktivitet i programgruppen. Nästa arbetsmöte är planerat till 2019-09-26 i Stockholm.

För mer information kan sammankallande för programgruppen, Elisabeth Aurelius, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm (elisabeth.aurelius-dimberg@sll.se) kontaktas.

Intresseanmälan skickas till styrelsens vice ordförande  Anna  Grahn (kontaktuppgifter finns på Infektion.net) senast 2019-08-14.