Vårdprogramgruppen för sepsis söker nya medlemmar

Nomineringar kan komma från medlemmar, programgruppen och klinikchefer. Intresserade medlemmar kan också själva höra av sig. Nya medarbetare väljs in av SILFs styrelse efter samråd med gruppen. Det är önskvärt att gruppmedlemmar sitter minst 5 år i taget. Målet är en grupp med god vetenskaplig kompetens och klinisk erfarenhet. Vi ser gärna att sökande har ett intresse för att arbeta med kvalitetsregistret för sepsis.

Nya medlemmar bör innan sitt inträde i programgruppen ha fått bekräftelse från respektive klinikchef att tid kan avsättas för aktivitet i programgruppen.
För mer information kan sammankallande för programgruppen, Patrik Gille-Johnson, Infektionskliniken Danderyds sjukhus, kontaktas (patrik.gille-johnson@regionstockholm.se).
Intresseanmälan skickas till styrelsens vice ordförande Maria Norrby (maria.norrby@regionstockholm.se)