Sepsis/septisk chock

Vårdprogrammet för sepsis och septisk chock

Vårdprogrammet för tidig identifiering och intial handläggning av sepsis och septisk chock har utarbetats av en arbetsgrupp inom Svenska Infektionsläkarföreningen och publicerades första gången 2008. Det reviderades och uppdaterades 2013, 2015 och 2018. Arbetsgruppen mottar skriftligen synpunkter på innehållet via sammankallande: Patrik Gille-Johnson, Stockholm.

Vårdprogrammet kan öppnas eller laddas ned i pdf-format.