Pneumoni

Vårdprogram för samhällsförvärvad pneumoni 2016

Vårdprogrammet för samhällsförvärvad pneumoni publicerades första gången hösten 2004. Dokumentet är reviderat 2007, 2011 och 2016. Nytt för 2016 är att det finns nu en kortversion av vårdprogrammet.

Vårdprogrammet kan öppnas eller laddas ned i pdf-format (600 kB).

Kortversionen finns här i PDF-format (220 kB)