Opportunisterna

”Opportunisterna” är ett kollegialt nätverk av läkare som arbetar som infektionskonsulter på enheter med transplantationer av solida organ och stamceller/benmärg. Vi har under några år träffats en gång per termin och diskuterat utredning och behandling av infektioner hos berörda patientgrupper. Vi tycker nu att det är dags att dela med oss av våra dokument. Vi är inte en vårdprogramgrupp och dokumenten är inte tänkta att vara nationella riktlinjer men de kan förhoppningsvis vara till nytta för kollegor som vill veta hur handläggningen vanligen går till, få tips om referenser etc. Vi tar gärna emot frågor och kommentarer.
———-

Förslag till vaccination inför/efter organtransplantation av bukorgan
2022-12 Vanda Friman

Förslag till vaccination inför/efter organtransplantation av hjärta och lungor
2022-12 Vanda Friman

Behandling av RS-virus hos immunsupprimerade patienter
2022-09-12 Lisa Swartling

Screening av parasitinfektioner inför transplantation
2020-02 Helena Hammarström

Opportunisterna HBV vid immunsuppression
2019-09 Malin Ackefors

Utredning och behandling av latent tuberkulos inför organtransplantation
2017-11-01 Lisa Swartling, Maria Norrby

Alternativ profylax mot Pneumocystis jirovecii infektion
2016-09-16 Britt-Marie Eriksson

BK polyomavirus (BKPyV) infektion vid transplantation (tx) av solida organ (SOT)
2016-09-16 Britt-Marie Eriksson, Vanda Friman

Profylax och behandling av Toxoplasma efter allogen stamcellstransplantation
2016-09-16 Ola Blennow
———-

Deltagare i gruppen är:

  • Malin Ackefors, Med Dr, Öl, Infektionskliniken Danderyds sjukhus
  • Ola Blennow, Med dr, Öl, infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
  • Britt-Marie Eriksson, Docent, Öl, Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
  • Vanda Friman, Adj. professor, Öl, Infektionskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
  • Helena Hammarström, Med Dr, Öl, Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
  • Amelie Kinch, Med dr, Specialistläkare, Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
  • Christer Mehle, Med dr, Öl, Infektionskliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
  • Gisela Otto, Med dr, Öl, Infektionskliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund
  • Karlis Pauksen, Docent, Öl, Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
  • Lisa Swartling, Bitr öl, Infektionskliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge