Led- och Skelettinfektioner

Vårdprogram för led- och skelettinfektioner reviderat 2018

Svenska Infektionsläkarföreningens grupp ansvarig för vårdprogram för led- och skelettinfektioner hos vuxna patienter publicerades första gången som en bilaga till ”Infektionsläkaren” (november 2004) och som nätversion (2005).  Nätversionen reviderades första gången 2008. En uppdaterad och reviderad version publicerades i november 2018. Har Du synpunkter på innehållet kan Du ta kontakt med någon i programgruppen (sid. 7 i vårdprogrammet). Kontaktperson: Staffan Tevell, Karlstad.

Vårdprogrammet kan öppnas eller laddas ned i pdf-format (2 mb).
OBS, på sidan 105 har det införts en rättning.  ”efter ett antibiotikafritt intervall på 2-4 veckor”