Endokardit

Vårdprogrammet för Infektiös Endokardit

Vårdprogrammet för Infektiös Endokardit har utarbetats av en arbetsgrupp inom Svenska Infektionsläkarföreningen och publicerades första gången 2002. Dokumentet uppdateras regelbundet och den nu föreliggande versionen 2021 utgör den sjätte revisionen. Rekommendationer om i vilka situationer partiell peroral behandling kan komma i fråga vid endokardit har nu inkluderats men den mer omfattande värdering som gjordes 2019 kvarstår i sin helhet nedan. Arbetsgruppen mottar skriftligen synpunkter på innehållet via sammankallande: Ulrika Snygg-Martin.

Vårdprogrammet kan öppnas eller laddas ned i pdf-format.


Värdering av peroral behandling vid infektiös endokardit (2019-05-07)
Dokumentet kan hämtas här (pdf)


Rekommendationer om antibiotikaprofylax mot endokardit ingår inte i vårdprogrammet. Riktlinjer finns publicerade av Läkemedelsverket 2012 med tillägg 2016-03-03. Länk: https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer/antibiotikaprofylax-i-tandvarden—behandlingsrekommendation