CNS-infektioner, virala

Vårdprogram för virala CNS-infektioner publicerades hösten 2010 och reviderades senast 2016.

Algoritmerna för handläggning och definitionerna för meningit, encefalit och myelit är reviderade. De olika specifika avsnitten är uppdaterade och kortare tillägg om klinik hos immunsupprimerade finns nu enligt önskemål. Texterna om neurorehabilitering och smittskydd har genomgått mer omfattande förändringar.

Medlemmarna i vårdprogramgruppen deltar i form av experter. De riktlinjer som ges representerar inte någon officiell ståndpunkt från respektive arbetsgivare.
Kontaktperson: Marie Studahl, Göteborg

Vårdprogrammet kan öppnas eller laddas ned i pdf-format.