CNS-infektioner, virala

Vårdprogrammet Virala CNS-infektioner har utarbetats av en arbetsgrupp inom Svenska Infektionsläkarföreningen och publicerades första gången 2010. Revidering och uppdatering gjordes 2015- 2016 och nu senast 2021-2022. Den nya versionen innehåller bl.a utvidgning av avsnitten rörande immunsupprimerade patienter,  ett nytt avsnitt om CNS-virulens vid infektion med SARS-CoV-2, och uppdaterade rekommendationer avseende TBE-vaccination och nyheter om dosering av aciklovir. Arbetsgruppen mottar synpunkter på innehållet via sammankallande: Marie Studahl.

Medlemmarna i vårdprogramgruppen deltar i form av experter. De riktlinjer som ges representerar inte någon officiell ståndpunkt från respektive arbetsgivare.
Kontaktperson: Marie Studahl, Göteborg

Vårdprogrammet  kan öppnas eller laddas ned i pdf-format.