CNS-infektioner 2010, bakteriella

Vårdprogram för bakteriella CNS-infektioner hos vuxna: akut bakteriell meningit, tuberkulös meningit, neurokirurgisk infektion och hjärnabscess. Publicerat första gången hösten 2004, reviderat 2010. Kontaktperson Martin Glimåker, Infektionskliniken, Karolinska – Solna eller annan deltagare i vårdprogramgruppen, vilka framgår på sida 1 i vårdprogrammet.

Vårdprogrammet kan öppnas eller laddas ned i pdf-format. F n planeras ingen webbversion av dokumentet.