CNS-infektioner, bakteriella

Vårdprogram för bakteriella CNS-infektioner hos vuxna:akut bakteriell meningit, neurokirurgisk infektion, tuberkulös meningit, hjärnabscess och neuroborrelios. Publicerat första gången hösten 2004, reviderat 2010 samt 2020. Kontaktperson Johanna Sjöwall eller annan deltagare i vårdprogramgruppen, vilka framgår på sida 1 i vårdprogrammet.

Vårdprogrammet kan öppnas eller laddas ned i pdf-format. F.n. planeras ingen webbversion av dokumentet.