Behandlingsrekommendationer framtagna av andra organisationer

Dessa rekommendationer är ej framtagna eller godkända av SILF men är av intresse för behandling av infektionssjukdomar

RAF Referensgruppen för antibiotikafrågor och dess metodgrupp RAF-M.

RAV – referensgruppen för antiviral terapi – behandlingsriktlinjer för hiv, hepatit och andra virussjukdomar

Laboratoriediagnostik och farmakologisk monitorering av invasiva svampinfektioner i Sverige – Ett dokument från Referensgruppen för AntiMykotika (RAM)

Läkemedelsverket publicerar behandlingsrekommendationer för flera olika sjukdomskategorier, även infektioner.