Behandlingsrekommendationer framtagna av andra organisationer

Dessa rekommendationer är ej framtagna eller godkända av SILF men är av intresse för behandling av infektionssjukdomar

Tuberkulos Vägledning för sjukvårdspersonal på Socialstyrelsens hemsida

RAF Referensgruppen för antibiotikafrågor och dess metodgrupp RAF-M.

RAV – referensgruppen för antiviral terapi – behandlingsriktlinjer för hiv, hepatit och andra virussjukdomar

Läkemedelsverket publicerar behandlingsrekommendationer för flera olika sjukdomskategorier, även infektioner.