Behandlingsrekommendationer framtagna av andra organisationer

Dessa rekommendationer är ej framtagna eller godkända av SILF men är av intresse för behandling av infektionssjukdomar

Tuberkulos Vägledning för sjukvårdspersonal på Socialstyrelsens hemsida