Välkomna till infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte

Godkända infektionsabstrakt 2017 hittar du här


Symposie- och seminariepresentationer vid
Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte 2017

Dealing with antibiotic susceptibility and resistance in the 21th Century:
1. Antimicrobial susceptibility testing – How far are we from international consensus?
Gunnar Kahlmeter, Växjö
2. Treatment of multiresistant Gram-negative infections – an update.
Jesus Rodriguez Bano, Sevilla

Sepsis
3. Tidig identifiering av sepsis – från sepsislarm till biomarkörer.
Adam Linder, Lund

Sjukhusförvärvad pneumoni/VAP
4. Mikrobiologisk diagnostik.
Christian Giske, Stockholm
5. Handläggning och behandling.
Jonas Hedlund

Inhemska fästingburna infektioner
6. Vilka mikroorganismer exponeras vi för vid fästingbett-risker?
Pia Forsberg,  Linköping
7. Erfarenheter av mottagning för patienter med upplevda fästingöverförda infektioner.
Björn Olsen, Uppsala
8. Behandling av fästingöverförda infektioner.
Lars Hagberg, Göteborg

Justus Ström-föreläsningen:
9. Behandling av septisk chock – är vi på rätt väg?
Jan Sjölin, Uppsala

InfCare HIV – Resultat och vetenskapliga arbeten
10. Behandlingsresultat och Uppdatering av Funktioner.
Veronica Svedhem Johansson, Stockholm

Hepatit C behandling – kan vi nu bota även de ”svårbehandlade”?
11. Fallseminarium.
Ann-Sofie Duberg, Örebro
Soo Aleman, Stockholm

”Behandling av multiresistenta gramnegativa bakterier”
12. Fallseminarium
Thomas Tängdén, Uppsala
Malin Vading, Stockholm

Rapport från Nationella kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar
13. Per Arneborn, Örebro

InfCareHepatit  – Resultat och vetenskapliga arbeten
14. Vårdkedjan för Hepatit B.
Anders Nystedt, Sunderbyn,
Veronica Svedhem Johansson, Stockholm
15. Aspekter på Hepatit B
Stephan Stenmark, Umeå
Infectious diseases in a changing climate
16. Infectious diseases in a changing climate – an overview
Professor Kristie L. Ebi, USA
17. Emerging arboviral diseases in Europe. The French experience
Dr Marie-Claire Paty, Frankrike