Utlysning av RAF-stipendiet 2017

Infektionsläkarföreningen delar varje år ut RAF stipendiet till en ST-läkare inom Infektionssjukdomar. Stipendiet är instiftat på initiativ av ”Referensgruppen för Antibiotikafrågor” och möjliggör deltagande i RAFs sammanträden och utbildningsdagar under 1 år för stipendiaten. Stipendiaten skall under året bedriva ett projektarbete eller motsvarande och syftet är att skapa en möjlighet för att utveckla och fördjupa kunskaper inom antibiotikaanvändning.
Nomineringar av lämpliga personer skickas till magnus.hedenstierna@ki.se senast den 28 februari 2017.
Nomineringen skall innehålla en kort motivering och ett CV för den nominerade.
Magnus Hedenstierna
Facklig Sekreterare, SILF