Uppdaterade rekommendationer för vaccination mot Covid-19 vid immunsuppression

Kunskapen om SARS-CoV-2 och covid-19 utvecklas snabbt. Under fliken för vårdprogram finns reviderade vaccinationsrekommendationer för vuxna patienter
med immunsuppressiv sjukdom och immunmodulerande behandling.

 

Viktiga länkar
  • Inga länkar hittades