Tjänster & Vikariat

Verksamhetschefer kan lägga in utlysta tjänster och vikariat här.
Uppgifterna skickas till Dan Svärdh på Mediahuset: dan.svardh@mediahuset.se


Overlege – Infeksjonsmedisin
Medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset Bodø
Infeksjonssykdommer

Läs mer här