Tjänster & Vikariat

Verksamhetschefer kan lägga in utlysta tjänster och vikariat här.
Uppgifterna skickas till Dan Svärdh på Mediahuset: dan.svardh@mediahuset.se


Smittskydds- och vårdhygiensläkare
Region Gotland, Infektions- och lungmedicin
Ansök senast 11 november
Läs mer här

Universitetslektor i medicinsk mikrobiologi med inriktning mot smittskydd och vårdhygien
Ansök senast 2019-06-17
Läs mer här (pdf)

Infektionssjukvården i Region Värmland söker ny verksamhetschef
Ansök senast 2019-04-07
Läs mer här (pdf)