Tjänster & Vikariat

Verksamhetschefer kan lägga in utlysta tjänster och vikariat här.
Uppgifterna skickas till Dan Svärdh på Mediahuset: dan.svardh@mediahuset.se


Biträdande universitetslektor i infektionssjukdomar kombinerad med anställning som specialistutbildad läkare

Biträdande universitetslektor i infektionssjukdomar i kombination med specialiseringstjänstgöring (ST) som läkare

Sista ansökningsdag 2023-03-13 för båda tjänsterna