Till alla läkare som handlägger patienter med misstänkt myokardit och/eller perikardit

Myokardit och/eller perikardit efter vaccination mot covid-19 är en mycket sällsynt biverkan. Svensk Barnkardiologisk Förening och Svenska Kardiologföreningen  (i samråd med Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket) uppmanar till ökad uppmärksamhet och skyndsam rapportering av misstänkta fall av myokardit och/eller perikardit efter vaccination mot covid-19. Rekommendationer finns här.

Viktiga länkar
  • Inga länkar hittades