Swedish – Ethiopian Course in Tropical Infections

Infektion Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

3 veckor: 18-22/11-19, 9-13/12 -19, 13-17/1 -20 + distansundervisning motsvarande 1v

Studieresa till Etiopien 25/1-9/2 -20. Det går även bra att läsa enskilda veckor (v1+v2)

Kursledare: Hilmir Asgeirsson, Urban Hellgren, Lars Lindquist. Kursspråk engelska

För mer info: www.tropcourse.se

Sista anmälningsdag 1/9 -19