Svenska Läkaresällskapet anordnar

Välkommen till ”State of the Art Covid-19” den 15–16 december 2020.

Sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19.

Svenska Läkaresällskapet tillsammans med sina sektioner bjuder in till Sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19. Under ”State of the Art Covid-19” samlas professionen tillsammans med internationella föredragshållare, ledande experter och forskare samt studenter för att tillsammans sammanfatta kunskapsläget vad gäller diagnostik och behandling av patienter med misstänkt och bekräftad Covid-19 i ett svenskt perspektiv.

https://www.sls.se/state-of-the-art-covid-19/

Viktiga länkar
  • Inga länkar hittades