Styrelseposter

Vid årsmötet i samband med Infektionsveckan i Uppsala 2020 blir tre styrelseposter lediga. Vi söker en kassör, en redaktör samt en ledamot med ansvar för utbildningsfrågor. Är du själv intresserad eller känner du till någon som är lämplig?

Kontakta oss i valberedningen med dina förslag eller om du har frågor.
Anita Hällgren, Linköping: Anita.hallgren@liu.se
Anna-Karin Lindgren, Helsingborg: anna-karin.a.lindgren@skane.se
Magnus Hedenstierna, Danderyd: magnus.hedenstierna@ki.se