Staten, professionen, folket och SKR – hur skapar vi en god och ändamålsenlig styrning av vården?

NYHETER

SILF arrangerade den 9 mars tillsammans med Statsvetenskapliga Institutionen Göteborgs Universitet och Svenska Läkaresällskapet ett tvärvetenskapligt webbaserat seminarium på temat god samhällsstyrning av vården. Inspelningen av webinariet har visats över 1000 gånger och finns tillgänglig via SLS, https://www.youtube.com/watch?v=f9AtmW4vy88

Passa på att se den om du inte gjort det redan, eller vidarebefordra till en kollega.