SILFs vårutbildning Sepsis och Bakteriella CNS-infektioner

Det finns platser kvar på SILFs vårutbildningen Sepsis och Bakteriella CNS-infektioner.

Anmäl dig innan 1 februari!