SILF:s representanter i olika organ och arbetsgrupper

Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor: Torsten Holmdahl