Utbildningsprogram

Detta är ett förslag till mall för ST-läkarens individuella utbildningsprogram. Dokumentet utgår från målbeskrivningen SOSFS 2015:8, och är tänkt att uppdateras fortlöpande vartefter kompetensmålen uppnås, eller planeringen ändras. Tack till Anna Wimmerstedt i Växjö som har skapat den ursprungliga mallen som är reviderad av SPUK.
Klicka här för att öppna dokumentet (.docx)