Tidigare ST-skrivningar

Observera att rättningsmallarna inte ska betraktas som facit, utan förslag på handläggning. Beakta särskilt detta gällande äldre skrivningar eftersom behandlingsriktlinjer kan ha ändrats sedan skrivningen gjordes.

2002 2003 2004
2005 2006 2007
2008 2009 2010
2011 2012 2013
2014  2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021