SPUK

Specialistutbildningskommittéen – SPUK

Vi arbetar med frågor som rör ST-utbildningen för infektionsläkare. Vi ansvarar för målbeskrivningen och checklistorna och revidering av dessa. Andra hjälpmedel för ST-läkare som vi har utarbetat är till exempel rondmallar och förslag på ST-kontrakt. Vi försöker även påverka kursgivare för att tillgodose det behov av kurser som finns.
En gång om året kommer även ST-tentan ut. Denna sammanställs av SPUK, men frågorna skrivs av olika läkare runt om i landet.
Vi arrangerar möten och utbildningar såsom Fallseminariet, Ungt Forum och studierektorsmöten.
Kontakta oss gärna vid frågor!

SPUK består av:

Helena Hetta – Ordförande, specialist och ST-studierektor i Umeå
helena.hetta@regionvasterbotten

Lena-Maria Söder – Specialist och studierektor i Gävle
lena-maria.johansson.soder@regiongavleborg.se

Camilla Lorant – Specialist i Uppsala
camilla.lorant@gmail.com

Elin Economou Lundberg – Specialist i Kristianstad
elin.economoulundeberg@skane.se

Oscar Forsman – Yngreläkarrepresentant i SILF´s styrelse och ST-läkare i Umeå
oscar.forsman@regionvasterbotten.se

Cecilia Dagerskog – specialist och studierektor på Karolinska Universitetssjukhuset
cecilia.dagerskog@regionstockholm.se

Anna Hall – ST-läkare i Västerås
anna.hall@regionvastmanland.se