Styrelsen

Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse 2021/22

SILFs styrelse 2020/21

Styrelse
Ordförande Lars-Magnus Andersson
Göteborg
lars-magnus.andersson@vgregion.se
Vice ordförande Anna Grahn
Göteborg
anna.m.grahn@vgregion.se
Vetenskaplig sekreterare Mia Furebring Uppsala mia.furebring@medsci.uu.se
Facklig  sekreterare Jens Eriksson Gotland jens.eriksson@gotland.se
Kassör Simon Athlin Örebro simon.athlin@oru.se
Ledamot
Utbildningsansvarig
Johan Tham Malmö johan.tham@med.lu.se
Redaktör Erik Sörstedt Göteborg erik.sorstedt@vgregion.se
Ledamot
Yngreläkarrepresentant
Lena Maria Söder Gävle lena-maria.johansson.soder
@regiongavleborg.se

Lars-Magnus Andersson

Jag är uppvuxen i Göteborg och utbildade mig till läkare i Lund. 1994 gjorde jag ett av mina första underläkarvikariat på Infektion i Norrköping. Fantastisk handledning och trevlig atmosfär väckte min längtan att bli infektionsläkare. Efter AT i Varberg började jag på Infektion Sahlgrenska  Universitetssjukhuset 1997. Ett av mina huvudintressen är HIV infektion och jag disputerade 2003 med avhandlingen ”On HIV Infection in the Central Nervous System”. Jag är nu verksamhetschef och överläkare på Infektion SU/Östra. Jag är dessutom specialist i Klinisk Virologi och bedriver forskningsstudier inom HIV, virala gastroenteriter och virala luftvägsinfektioner. Jag bor i Göteborg och hav och båtar är förstås några av mina passioner. Jag är gift och har två barn i skolåldern.


Anna Grahn

Jag är uppvuxen i Göteborg men utbildade mig till läkare på Hälsouniversitetet i Linköping och tog examen 2000. Flyttade sedan till Stockholm för vik och sedan AT på Norrtälje sjukhus. Därefter blev det Köpenhamn och vik på Infektionskliniken i Malmö. Jag flyttade sedan tillbaka till min hemstad Göteborg och började 2003 på Infektionskliniken på Östra sjukhuset där jag fortfarande arbetar. Specialist i Infektionssjukdomar blev jag 2007 och disputerade 2013 inom VZV i CNS. Jag fördelar nu arbetet mellan min tjänst som avdelningsöverläkare och forskning inom området virus i CNS. Är i övrigt gift och har 2 mindre barn.


Mia Furebring

Jag växte upp i Trollhättan och påbörjade läkarutbildningen 1985 i Uppsala. Min studiekompis, som hade jobbat som sjuksköterska på infektionskliniken, berättade hur bra det var där och när vi sedan gick infektionskursen blev jag verkligen ännu mer intresserad tack vare entusiasmerande läkare på kliniken.  Jag fick förmånen att vikariera på infektionskliniken 1990 och sedan dess har jag varit på kliniken förutom då jag gjorde AT i Enköping. Mitt avhandlingsarbete handlade om granulocytfunktion vid sepsis och jag disputerade 2005. Därefter satt jag i klinikledningen som ledningsansvarig läkare på infektionsavdelningen under åtta år. Under de senaste fem åren har en kollega och jag arbetat deltid med olika pedagogiska projekt på läkarprogrammet och 2017 blev vi antagna som excellenta lärare vid Uppsala universitet. Mina huvudsakliga ämnesområden är sepsis, infektioner på IVA och på hematologen, kärlgraftsinfektioner samt vaccinationer. På fritiden tränar jag mycket och våra semestrar innehåller såväl längd- som utförsåkning samt vandring och cykling.


Jens Eriksson

Jag är uppvuxen i Lund, men utbildade mig till läkare från 1994 i Linköping, men byte till KI i halvtid. Tog examen 2000. Jag gjorde min AT i Simrishamn och Ystad. Efter AT var jag egen företagare med geriatrikfokus i 3 år. Har arbetat på Gotland sedan 2005. Först inom onkologi och palliativ medicin och sedan 2006 på Infektion. Blev färdig specialist 2012. Jag är nu verksamhetschef och överläkare på Infektions- och lungenheten på Visby lasarett. Jag bor i Visby och kallbad, löpning och matlagning är några av mina intressen på ledig tid. Jag har två barn och en skogskatt.


Simon Athlin

Jag är uppvuxen i Umeå och läste först ekonomi i Linköping innan jag återvände till min hemstad Umeå för medicinstudier. Efter examen 2002 gjorde jag AT i Karlskoga där jag träffade infektionskonsulter varje vecka som var kunniga och noggranna. Det inspirerade till att bli infektionsläkare och jag började på Infektionskliniken i Örebro 2005 och blev specialist 2010. Under min ST påbörjade jag forskarutbildningen och disputerade 2015 inom pneumokockorsakad pneumoni. Jag har blivit allt mer involverad i läkarutbildningen och är anställd som biträdande lektor vid Örebro universitet sedan 2019 med fortsatt klinisk tjänst på infektionskliniken. Jag forskar inom pneumokockorsakade infektioner, vaccination och inflammation vid rökexponering vid matlagning inomhus i Etiopien. Gillar långlöpning på Närkeslätten och utövning av bollsporter. Gift och har tre barn i övre skolålder.


Johan Tham

Jag är uppvuxen i Skåne. Efter examen  1996 gjorde jag AT och ST i Halmstad och blev specialist 2003. Därefter sökte jag mig tillbaka hem i den skånska myllan till infektionskliniken i Malmö. Jag har jobbar mest på infektionsavdelning 2 där vi tar hand om de svårast sjuka infektionspatienterna och/eller andra patienter med andningssvikt . Jag disputerade 2012 om ESBL-epidemiologi och blev docent förra året på Lunds Universitet. Jag är gift och har tre snart vuxna barn. Får jag tid över så kitesurfar jag gärna eller supportar när ”di blåe” vinner ute i Europa eller tar SM-guld som vanligt.


Fredrik Månsson.

Född skåning men tillbringade skoltiden i Karlskrona. Jag gick grundutbildningen i Lund och Malmö och tog examen 1997. Efter akut- och internmedicinvikariat gjorde jag sedan AT i Ystad.  År 2000 gick jag en globalhälsokurs i Uppsala för att sedan arbeta för Läkare utan Gränser, tre uppdrag varvat med vikariat på infektionskliniken i Malmö där jag sedan började ST och ett halvtids forskningsprojekt baserat i Guinea-Bissau.  Det ledde fram till specialistexamen 2008 och disputation 2012, på co-infektioner med HIV-1, HIV-2 och andra STI:er. Jag har varit infektionskliniken i Malmö trogen sedan jag startade där. Startade arbetet som redaktör för tidningen Infektionsläkaren hösten 2016. Bor i Malmö, gift med fyra barn.


Lena Maria Söder

Jag är född och uppvuxen i en söderförort till Stockholm. Efter gymnasiet påbörjade jag en långsam resa norrut med första anhalt Uppsala där jag studerade på läkarprogrammet med examen 2013. Efter det bar det vidare till Gävle där jag gjorde AT och numera gör min ST på infektionskliniken sedan 2015.  Jag sitter med i SILFs styrelse sedan 2017 som yngreläkarrepresentant med uppgift att bevaka och arbeta med frågor som rör oss yngre läkare och vår ST-utbildning. På fritiden ägnar jag mig gärna åt dykresor, en och annan golfrunda och kajakturer i skärgården utanför Gräsö där jag nyligen införskaffat ett fritidshus.