Styrelsen

Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse 2019/20

 

SILFs styrelse 2019/20

Styrelse
Ordförande Lars-Magnus Andersson
Göteborg
lars-magnus.andersson@vgregion.se
Vice ordförande Anna Grahn
Göteborg
anna.m.grahn@vgregion.se
Vetenskaplig sekreterare Mia Furebring Uppsala mia.furebring@medsci.uu.se
Facklig  sekreterare Jens Eriksson Gotland jens.eriksson@gotland.se
Kassör Ulf Ryding
Östersund
ulf.ryding@regionjh.se
Ledamot
Utbildningsansvarig
Maria Furberg Umeå maria.furberg@umu.se
Redaktör Fredrik Månsson Malmö fredrik.mansson@med.lu.se
Ledamot
Yngreläkarrepresentant
Lena Maria Söder Gävle lena-maria.johansson.soder
@regiongavleborg.se

Lars-Magnus Andersson

Jag är uppvuxen i Göteborg och utbildade mig till läkare i Lund. 1994 gjorde jag ett av mina första underläkarvikariat på Infektion i Norrköping. Fantastisk handledning och trevlig atmosfär väckte min längtan att bli infektionsläkare. Efter AT i Varberg började jag på Infektion Sahlgrenska  Universitetssjukhuset 1997. Ett av mina huvudintressen är HIV infektion och jag disputerade 2003 med avhandlingen ”On HIV Infection in the Central Nervous System”. Jag är nu verksamhetschef och överläkare på Infektion SU/Östra. Jag är dessutom specialist i Klinisk Virologi och bedriver forskningsstudier inom HIV, virala gastroenteriter och virala luftvägsinfektioner. Jag bor i Göteborg och hav och båtar är förstås några av mina passioner. Jag är gift och har två barn i skolåldern.


Anna Grahn

Jag är uppvuxen i Göteborg men utbildade mig till läkare på Hälsouniversitetet i Linköping och tog examen 2000. Flyttade sedan till Stockholm för vik och sedan AT på Norrtälje sjukhus. Därefter blev det Köpenhamn och vik på Infektionskliniken i Malmö. Jag flyttade sedan tillbaka till min hemstad Göteborg och började 2003 på Infektionskliniken på Östra sjukhuset där jag fortfarande arbetar. Specialist i Infektionssjukdomar blev jag 2007 och disputerade 2013 inom VZV i CNS. Jag fördelar nu arbetet mellan min tjänst som avdelningsöverläkare och forskning inom området virus i CNS. Är i övrigt gift och har 2 barn mindre barn.


Mia Furebring

Jag växte upp i Trollhättan och påbörjade läkarutbildningen 1985 i Uppsala. Min studiekompis, som hade jobbat som sjuksköterska på infektionskliniken, berättade hur bra det var där och när vi sedan gick infektionskursen blev jag verkligen ännu mer intresserad tack vare entusiasmerande läkare på kliniken.  Jag fick förmånen att vikariera på infektionskliniken 1990 och sedan dess har jag varit på kliniken förutom då jag gjorde AT i Enköping. Mitt avhandlingsarbete handlade om granulocytfunktion vid sepsis och jag disputerade 2005. Därefter satt jag i klinikledningen som ledningsansvarig läkare på infektionsavdelningen under åtta år. Under de senaste fem åren har en kollega och jag arbetat deltid med olika pedagogiska projekt på läkarprogrammet och 2017 blev vi antagna som excellenta lärare vid Uppsala universitet. Mina huvudsakliga ämnesområden är sepsis, infektioner på IVA och på hematologen, kärlgraftsinfektioner samt vaccinationer. På fritiden tränar jag mycket och våra semestrar innehåller såväl längd- som utförsåkning samt vandring och cykling.


Ulf Ryding

Jag är född och uppväxt i Lund och läste medicin i samma stad men med den kliniska placeringen i Malmö. Intresset för specialiteten väcktes under infektionskursen som leddes av profiler som Stig Cronberg, Torkil Moestrup och Leo Flamholc. Jag är inte händig, var helt ointresserad av operativ verksamhet och lockades av en specialitet där man utan att använda kniven ändå i stor utsträckning kunde bota patienter som kommit in svårt sjuka. Mitt första infektionsvikariat hade jag i Malmö efter termin 10. Då blev jag övertygad om att jag ville bli kliniskt verksam infektionsläkare men inte arbeta i Lund där jag hade hört att man var tvungen att forska, inte minst på stafylokocksjukdomar, vilket jag tyckte verkade tråkigt. Detta hindrade inte att jag efter AT påbörjade infektionsläkarutveckling i Lund och 2001 disputerade på en avhandling om stafylokocker. Efter drygt 11 år i på infektionskliniken i Lund flyttade jag till Östersund där jag har arbetat som överläkare på infektionskliniken sedan dess, under delar av tiden har jag även varit läkaravdelningschef och haft medicinskt ledningsuppdrag. Jag är gift med Marie som är öronläkare. Vi har 2 utflugna barn som arbetar med helt andra saker än sjukvård. Familjens yngsta medlem, en hund av rasen labradoodle tar en del av vår fritid, i övrigt ägnar vi oss gärna åt skidåkning, vandring och resor, gärna i kombination.


Maria Furberg.

Jag är Piteåbo och läste i Umeå. Jag är specialist i allmänmedicin och arbetade i Jämtlands primärvård under många år, som distriktsläkare och studierektor för Jämtlands AT-läkare. 2009 flyttade jag med familjen till Umeå och en infektions-ST med forskning på deltid. Infektionsspecialist blev jag 2013 och jag avser att försvara min avhandling om klimatförändringar och hälsa i november 2016. Min kliniska tjänst har jag vid infektionskliniken NUS. Jag är aktiv inom STRAMA och har ett stort intresse för infektioner och forskning i den arktiska regionen. Eftersom det roligaste jag vet är att lära ligger utbildning mig varmt om hjärtat och jag ser fram emot att arbeta med fortbildning i SILFs regi.​


Fredrik Månsson.

Född skåning men tillbringade skoltiden i Karlskrona. Jag gick grundutbildningen i Lund och Malmö och tog examen 1997. Efter akut- och internmedicinvikariat gjorde jag sedan AT i Ystad.  År 2000 gick jag en globalhälsokurs i Uppsala för att sedan arbeta för Läkare utan Gränser, tre uppdrag varvat med vikariat på infektionskliniken i Malmö där jag sedan började ST och ett halvtids forskningsprojekt baserat i Guinea-Bissau.  Det ledde fram till specialistexamen 2008 och disputation 2012, på co-infektioner med HIV-1, HIV-2 och andra STI:er. Jag har varit infektionskliniken i Malmö trogen sedan jag startade där. Startade arbetet som redaktör för tidningen Infektionsläkaren hösten 2016. Bor i Malmö, gift med fyra barn.


Lena Maria Söder

Jag är född och uppvuxen i en söderförort till Stockholm. Efter gymnasiet påbörjade jag en långsam resa norrut med första anhalt Uppsala där jag studerade på läkarprogrammet med examen 2013. Efter det bar det vidare till Gävle där jag gjorde AT och numera gör min ST på infektionskliniken sedan 2015.  Jag sitter med i SILFs styrelse sedan 2017 som yngreläkarrepresentant med uppgift att bevaka och arbeta med frågor som rör oss yngre läkare och vår ST-utbildning. På fritiden ägnar jag mig gärna åt dykresor, en och annan golfrunda och kajakturer i skärgården utanför Gräsö där jag nyligen införskaffat ett fritidshus.