Styrelsen

Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse 2021/22

SILFs styrelse 2021/22

Styrelse
Ordförande Malin Ackefors
Stockholm
malin.ackefors@regionstockholm.se
malin.ackefors@gmail.com
Vice ordförande Maria Norrby
Stockholm
maria.norrby@sll.se
Vetenskaplig sekreterare Mia Furebring Uppsala mia.furebring@medsci.uu.se
Facklig  sekreterare Kajsa Glimåker Linköping kajsa.glimaker@regionostergotland.se
Kassör Simon Athlin Örebro simon.athlin@oru.se
Ledamot
Utbildningsansvarig
Johan Tham Malmö johan.tham@med.lu.se
Redaktör Erik Sörstedt Göteborg erik.sorstedt@vgregion.se
Ledamot
Yngreläkarrepresentant
Oscar Forsman Umeå oscar.forsman
@regionvasterbotten.se

Malin Ackefors

 


Maria Norrby

Jag är uppvuxen i Göteborg och började läkarutbildningen Uppsala 1986. Efter ett par år flyttade jag till Linköping men avslutade utbildningen i Stockholm 1992. Efter AT i Nyköping påbörjade jag ett ST-block i allmänmedicin. När jag randade mig på infektionskliniken på Huddinge sjukhus så insåg jag att detta var den roligaste specialiteten. Mitt huvudintresse kom att bli tuberkulos. Jag disputerade 2019 med avhandlingen ”Clinical and profylactic studies of human tuberculosis in a low-endemic setting”. Sedan 2017 arbetar jag på infektionskliniken på Danderyds sjukhus där jag ansvarar för  mottagningen. Jag är också MRSA-ansvarig läkare i Stockholmsregionen. Jag är gift och har tre nästan vuxna barn. På min lediga tid gillar jag att vara i naturen på olika vis, mest i sommarhuset i Stockholms skärgård med släkt och familj.


Mia Furebring

Jag växte upp i Trollhättan och påbörjade läkarutbildningen 1985 i Uppsala. Min studiekompis, som hade jobbat som sjuksköterska på infektionskliniken, berättade hur bra det var där och när vi sedan gick infektionskursen blev jag verkligen ännu mer intresserad tack vare entusiasmerande läkare på kliniken.  Jag fick förmånen att vikariera på infektionskliniken 1990 och sedan dess har jag varit på kliniken förutom då jag gjorde AT i Enköping. Mitt avhandlingsarbete handlade om granulocytfunktion vid sepsis och jag disputerade 2005. Därefter satt jag i klinikledningen som ledningsansvarig läkare på infektionsavdelningen under åtta år. Under de senaste fem åren har en kollega och jag arbetat deltid med olika pedagogiska projekt på läkarprogrammet och 2017 blev vi antagna som excellenta lärare vid Uppsala universitet. Mina huvudsakliga ämnesområden är sepsis, infektioner på IVA och på hematologen, kärlgraftsinfektioner samt vaccinationer. På fritiden tränar jag mycket och våra semestrar innehåller såväl längd- som utförsåkning samt vandring och cykling.


Kajsa Glimåker

 


Simon Athlin

Jag är uppvuxen i Umeå och läste först ekonomi i Linköping innan jag återvände till min hemstad Umeå för medicinstudier. Efter examen 2002 gjorde jag AT i Karlskoga där jag träffade infektionskonsulter varje vecka som var kunniga och noggranna. Det inspirerade till att bli infektionsläkare och jag började på Infektionskliniken i Örebro 2005 och blev specialist 2010. Under min ST påbörjade jag forskarutbildningen och disputerade 2015 inom pneumokockorsakad pneumoni. Jag har blivit allt mer involverad i läkarutbildningen och är anställd som biträdande lektor vid Örebro universitet sedan 2019 med fortsatt klinisk tjänst på infektionskliniken. Jag forskar inom pneumokockorsakade infektioner, vaccination och inflammation vid rökexponering vid matlagning inomhus i Etiopien. Gillar långlöpning på Närkeslätten och utövning av bollsporter. Gift och har tre barn i övre skolålder.


Johan Tham

Jag är uppvuxen i Skåne. Efter examen  1996 gjorde jag AT och ST i Halmstad och blev specialist 2003. Därefter sökte jag mig tillbaka hem i den skånska myllan till infektionskliniken i Malmö. Jag har jobbar mest på infektionsavdelning 2 där vi tar hand om de svårast sjuka infektionspatienterna och/eller andra patienter med andningssvikt . Jag disputerade 2012 om ESBL-epidemiologi och blev docent förra året på Lunds Universitet. Jag är gift och har tre snart vuxna barn. Får jag tid över så kitesurfar jag gärna eller supportar när ”di blåe” vinner ute i Europa eller tar SM-guld som vanligt.


Erik Sörstedt

Jag är uppvuxen strax utanför Göteborg. Under läkarutbildningen i Linköping var jag på praktik på en liten klinik i Kibera utanför Nairobi och fick där upp ögonen för hur mycket lidande olika infektioner orsakar. Detta faktum i kombination med hur trevligt det var på olika infektionskliniker gjorde att jag efter AT på Sahlgrenska sökte mig till ett vikariat på infektionskliniken på samma sjukhus 2010. Jag blev där så småningom färdig specialist 2015 och disputerade på registerstudier av hiv 2021. På kliniken försöker jag upprätthålla en bred profil men jag tycker det är extra roligt med undervisning och antibiotikarelaterade frågor och jag har därför engagerat mig i uvi-vården där jag sitter med i SILFs vårdprogramsgrupp.

Jag och min familj har nyligen tagit över mitt föräldrahem och när jag inte snickrar på det är jag gärna ute i naturen och tycker om att röra på mig.


Oscar Forsman