Verksamhetschefer vid Sveriges infektionskliniker 2021

(+ medicinskt ledningsansvarig (ML) om verksamhetschefen ej är infektionsläkare)

Ort Person
Borås Rolf Jungnelius rolf.jungnelius@vgregion.se
Eskilstuna Ann-Katrin Hansson ann-katrin.hansson@regionsormland.se

Maria Remén maria.remen@regionsormland.se ML

Falun Erik Degerman erik.degerman@ltdalarna.se
Gävle Annika Hillgren-Mattsson annika.hillgren.mattsson@regiongavleborg.se

Christian Ehrenborg christian.ehrenborg@regiongavleborg.se ML

Göteborg Lars-Magnus Andersson lars-magnus.andersson@vgregion.se
Halmstad Karin Holmgren karin.e.holmgren@regionhalland.se

Helena Lindberg helena.lindberg@regionhalland.se ML

Helsingborg Kristina Grawé kristina.grawe@skane.se

Cecilia Löfgren cecilia.k.lofgren@skane.se ML

Jönköping Maria Palmérus maria.palmerus@rjl.se
Kalmar Henning Ronold henning.ronold@ltkalmar.se

Viktoria Järneström Norberg viktoria.jarnestromnorberg@ltkalmar.se ML

Karlskrona Olof Blivik olof.blivik@ltblekinge.se
Karlstad Maria Berglund maria.berglund2@regionvarmland.se

Staffan Tevell staffan.tevell@regionvarmland.se ML

Kristianstad Åsa Lundgren asa.i.lundgren@skane.se
Luleå Karin Lindmark karin.lindmark@norrbotten.se

Sanne Hovmöller sanne.hovmoller@norrbotten.se ML

Magdalena Lindvall magdalena.lindvall@norrbotten.se ML

 Malmö/Lund

Skånes Universitetssjukhus

Maria Josephson maria.josephson@skane.se

Anna Jerkeman anna.jerkeman@skane.se Sektionschef Malmö

Malin Inghammar malin.inghammar@skane.se Sektionschef Lund

Skövde Andreas Lestander Melin andreas.lestander.melin@vgregion.se

Erik Backhaus erik.backhaus@vgregion.se ML

Stockholm Danderyd Malin Ackefors malin.ackefors@sll.se

Ingrid Ziegler ingrid.ziegler@sll.se

Stockholm Karolinska Markus Birk markus.birk@sll.se

Carl Spindler carl.spindler@sll.se ML

Soo Aleman soo.aleman@sll.se ML

Hedvig Glans hedvig.glans@sll.se ML

Stockholm

Capio St Göran

Gunilla Wahlström gunilla.wahlstrom@capiostgoran.se

Kristina Rönnbäck kristina.ronnback@capiostgoran.se ML

Stockholm Södersjukhuset Emma Lindbäck emma.lindback@sll.se
Sundsvall Maria Hellman maria.hellman@rvn.se

Håkan Ekvall hakan.ekvall@rvn.se ML

Trollhättan Bert-Ove Larsson bert-ove.larsson@vgregion.se
Umeå Helena Lindmark helena.lindmark@vll.se 
Uppsala Fredrik Sund fredrik.sund@akademiska.se
Visby stf: Jens Eriksson jens.eriksson@gotland.se
Västerås Cherin Kamil cherin.kamil@regionvastmanland.se
Växjö Christian Granberg christian.granberg@kronoberg.se

Kristofer Soldan kristofer.lundgren-soldan@kronoberg.se ML

Örebro Jan Källman (tf tom maj 2022) jan.kallman@regionorebrolan.se
Östergötland Carola Skogwik carola.skogwik@regionostergotland.se

Lena Änghagen lena.anghagen@regionostergotland.se ML – Linköping

Karin Sundelin karin.sundelin@regionostergotland.se ML – Norrköping

Östersund Jessica Nääs jessica.naas@regionjh.se

Johan Hansson johan.hansson@regionjh.se ML