Verksamhetschefer vid Sveriges infektionskliniker 2018

(+ medicinskt ledningsansvarig (ML) om verksamhetschefen ej är infektionsläkare)

Ort Person
Borås Rolf Jungnelius rolf.jungnelius@vgregion.se
Eskilstuna Ann-Katrin Hansson ann-katrin.hansson@regionsormland.se
Falun Erik Degerman erik.degerman@ltdalarna.se
Gävle Annika Hillgren-Mattsson annika.hillgren.mattsson@regiongavleborg.se
Christian Ehrenborg christian.ehrenborg@regiongavleborg.se ML
Göteborg Lars-Magnus Andersson lars-magnus.andersson@vgregion.se
Halmstad Jonas Anderud jonas.anderud@regionhalland.se
Helsingborg Susanne Magnusson susanne.c.magnusson@skane.se
Cecilia Löfgren cecilia.lofgren@skane.se ML
Jönköping Maria Palmérus maria.palmerus@rjl.se
Kalmar Henning Ronold henning.ronold@ltkalmar.se
Viktoria Järneström Norberg viktoria.jarnestromnorberg@ltkalmar.se ML
Karlskrona Olof Blivik olof.blivik@ltblekinge.se
Karlstad Maria Svensson maria.o.svensson@regionvarmland.se 
Kristianstad Staffan Banke staffan.banke@skane.se
Luleå Karin Lindmark karin.lindmark@norrbotten.se
Malmö/Lund Maria Josephson maria.josephson@skane.se
Peter Wiksell peter.wiksell@skane.se ML
Malin Inghammar malin.inghammar@skane.se ML
Skövde Stellan Ahlström stellan.ahlstrom@vgregion.se
Erik Backhaus erik.backhaus@vgregion.se ML
Danderyd Olle Reichard olle.reichard@sll.se
Karolinska Lena Dillner lena.dillner@sll.se
Carl Spindler carl.spindler@sll.se ML

Soo Aleman soo.aleman@sll.se ML

Hedvig Glans hedvig.glans@sll.se ML

Capio St Göran Gunilla Wahlström gunilla.wahlstrom@capiostgoran.se

Kristina Rönnbäck kristina.ronnback@capiostgoran.se ML

Södersjukhuset Emma Lindbäck emma.lindback@sodersjukhuset.se
Sundsvall Håkan Ekvall hakan.ekvall@lvn.se ML
Trollhättan Petter Malmström petter.malmstrom@vgregion.se
Umeå Helena Lindmark helena.lindmark@vll.se 
Uppsala Fredrik Sund fredrik.sund@akademiska.se
Visby stf: Jens Eriksson jens.eriksson@gotland.se
Västerås Cherin Kamil cherin.kamil@regionvastmanland.se
Växjö Christian Granberg
christian.granberg@kronoberg.se
Kristofer Soldan kristofer.lundgren-soldan@kronoberg.se ML
Örebro Martin Widlund martin.widlund@orebroll.se
Östergötland Carola Skogwik Carola.Skogwik@regionostergotland.se
Lena Änghagen lena.anghagen@regionostergotland.se ML – Linköping
Karin Sundelin karin.sundelin@regionostergotland.se ML – Norrköping
Östersund Johan Hansson johan.hansson@regionjh.se ML
Jessica Nääs jessica.naas@regionjh.se