Verksamhetschefer vid Sveriges infektionskliniker 2021

(+ medicinskt ledningsansvarig (ML) om verksamhetschefen ej är infektionsläkare)

Ort Person
Borås Rolf Jungnelius rolf.jungnelius@vgregion.se
Eskilstuna Göran Stenlund goran.stenlund@regionsormland.se ML
Ann-Katrin Hansson ann-katrin.hansson@regionsormland.se
Falun Erik Degerman erik.degerman@ltdalarna.se
Gävle Annika Hillgren-Mattsson annika.hillgren.mattsson@regiongavleborg.se

Christian Ehrenborg christian.ehrenborg@regiongavleborg.se ML

Göteborg Lars-Magnus Andersson lars-magnus.andersson@vgregion.se
Halmstad Karin Holmgren karin.e.holmgren@regionhalland.se
Helsingborg Susanne Magnusson susanne.c.magnusson@skane.se

Cecilia Löfgren cecilia.k.lofgren@skane.se ML

Jönköping Maria Palmérus maria.palmerus@rjl.se
Kalmar Henning Ronold henning.ronold@ltkalmar.se

Viktoria Järneström Norberg viktoria.jarnestromnorberg@ltkalmar.se ML

Karlskrona Olof Blivik olof.blivik@ltblekinge.se
Karlstad Maria Svensson maria.o.svensson@regionvarmland.se 
Kristianstad Staffan Banke staffan.banke@skane.se
Luleå Karin Lindmark karin.lindmark@norrbotten.se
 Malmö/Lund

Skånes Universitetssjukhus

Maria Josephson maria.josephson@skane.se

Anna Jerkeman anna.jerkeman@skane.se Sektionschef Malmö

Malin Inghammar malin.inghammar@skane.se Sektionschef Lund

Skövde Stellan Ahlström stellan.ahlstrom@vgregion.se

Erik Backhaus erik.backhaus@vgregion.se ML

Stockholm Danderyd Andreas Kling andreas.kling@sll.se

Malin Ackefors malin.ackefors@sll.se ML

Stockholm Karolinska Lena Dillner lena.dillner@sll.se

Carl Spindler carl.spindler@sll.se ML

Soo Aleman soo.aleman@sll.se ML

Hedvig Glans hedvig.glans@sll.se ML

Stockholm

Capio St Göran

Gunilla Wahlström gunilla.wahlstrom@capiostgoran.se

Kristina Rönnbäck kristina.ronnback@capiostgoran.se ML

Stockholm Södersjukhuset Emma Lindbäck emma.lindback@sll.se
Sundsvall Håkan Ekvall hakan.ekvall@lvn.se ML
Trollhättan Bert-Ove Larsson Bert-Ove Larsson
Umeå Helena Lindmark helena.lindmark@vll.se 
Uppsala Fredrik Sund fredrik.sund@akademiska.se
Visby stf: Jens Eriksson jens.eriksson@gotland.se
Västerås Cherin Kamil cherin.kamil@regionvastmanland.se
Växjö Christian Granberg christian.granberg@kronoberg.se

Kristofer Soldan kristofer.lundgren-soldan@kronoberg.se ML

Örebro Martin Widlund martin.widlund@orebroll.se
Östergötland Carola Skogwik Carola.Skogwik@regionostergotland.se

Lena Änghagen lena.anghagen@regionostergotland.se ML – Linköping

Karin Sundelin karin.sundelin@regionostergotland.se ML – Norrköping

Östersund Johan Hansson johan.hansson@regionjh.se ML
Jessica Nääs jessica.naas@regionjh.se