SILF söker ny registerhållare till Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar

En ny registerhållare sökes till Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar då nuvarande registerhållare, Per Arneborn, kommer att lämna sitt uppdrag. Du som söker bör att ha ett intresse för våra kvalitetsregister, gärna god kunskap inom it, samt kunna hantera excelprogram. Du bör framför allt ha ett intresse för hur man på ett innovativt sätt kan få våra kvalitetsregister att fungera så bra som möjligt. Ersättning utgår för arbetad tid vilket beräknas till ca 20% av en heltid och lönen utgår från Region Örebro då de i nuläget är ägare av registret. Vi ser helst att man innehar registerhållarämbetet under minst 4 år. Du ska ha godkännande från din chef när du söker uppdraget. Uppdraget tillträdes efter årsskiftet 20/21 och kommer innebära att Du initialt slussas in i dina arbetsuppgifter av nuvarande registerhållare, Per Arneborn. För mer utförlig information om vad uppdraget innebär hänvisas till Per Arneborn (per.arneborn@regionorebrolan.se). Ansökan skickas till Anna Grahn, vice ordförande SILF (anna.m.grahn@vgregion.se) senast 20-11-30.