SILF söker deltagare för utformande av interimsdokument ”Nationella riktlinjer för misstänkt och bekräftad COVID19

SILF planerar att tillsammans med Hygienläkarföreningen och Föreningen för Klinisk Mikrobiologi utforma ett interimsdokument ”Nationella riktlinjer för misstänkt och bekräftad COVID19″ framtagna av Hygienläkarföreningen, Föreningen för Klinisk Mikrobiologi och Svenska Infektionsläkarföreningen. Gruppen som tar fram dokumentet kommer att bestå av 4 representanter från respektive förening. Vi söker nu 4 infektionsläkare att representera SILF till denna grupp. Sökande bör vara väl insatta i COVID19 ur kliniskt perspektiv och vana att arbeta med framtagande av dokument.SILF styrelse kommer utse medlemmarna.

Intresseanmälan skickas till styrelsens vice ordförande Anna Grahn (email: anna.m.grahn@vgregion.se) senast 2020-05-05.
Vi ber om ursäkt för kort framförhållning.”