Sepsismarschen – tillsammans mot sepsis

Hjälp oss att stoppa sepsis!

Nu kan ni som företag, organisation eller förening göra något meningsfullt tillsammans.
Häng med på Sepsismarschen 2021 och hjälp oss att sprida kunskap om sepsis och samla in medel till forskningen.