Arkiverat

Covid-19 vaccin till vuxna patienter med immunsuppressiv sjukdom och immunmodulerande behandling
Kunskapen om SARS-CoV-2 och covid-19 utvecklas snabbt. Den som använder informationen i detta dokument skall alltid själv värdera informationen och vid behov bekräfta den med andra källor innan den används som vägledning vid utarbetande av lokala styrdokument, medicinsk rådgivning eller behandling.
Klicka här för att öppna/ladda ner dokumentet