Representanter till arbetsgruppen för uppdatering av 10-punktsprogrammet

Nationella Strama kommer leda en arbetsgrupp som skall uppdatera 10-punktsprogrammet, se länk. SILF kommer utse två representanter till arbetsgruppen. Arbetsgruppen kommer bestå av representanter från SILF, Nationella Strama, Hygienläkarföreningen och Svensk förening för klinisk mikrobiologi och arbetet påbörjas hösten 2019 (ett heldags arbetsmöte och två uppföljande telefonmöten). Nomineringar med förslag på medlemmar i SILF som är intresserade av att delta i arbetet kan skickas direkt till ordförande SILF senast den 17 juni via epost (lars-magnus.andersson@vgregion.se).

Läs mer här (pdf)