Publicering på hemsidan

Önskemål om att lägg in kurser, konferenser etc i kongresskalendern skall skickas via vetenskapliga sekreteraren Mia Furebring

Övrigt material skall gå via hemsidans ansvarige Erik Sörstedt