Problem med Artesunat-beställning, för kännedom

Den kinesiska fabrik som tillverkat Artesunat har lagt ned sin verksamhet. Det alternativa läkemedel som är godkänt i EMA  är extremt dyrt. Det finns ett annat licenspreparat, där företaget inte lämnat in tillräckliga data, varför det ej godkänts av Läkemedelsverket. Det arbetas för närvarande på flera håll i landet med att hitta godkända alternativ.

I väntan på att det löser sig är det viktigt att hushålla med Artesunat och bara ge till allvarlig malaria eller patienter som kräks. Snabb övergång till per oralt Riamet vid förbättring. När nuvarande Artesunat-lager tar slut får man så länge söka licens för och beställa det dyrare alternativet. Att byta till annan mindre effektiv behandling kan inte tillrådas.

/Svensk förening för tropikmedicin