Om medlemskap i SILF

Vad innebär ett medlemskap?

För att bli medlem ska Du först ansöka om detta, vilket Du gör under fliken ”Ansökan om medlemskap” i rullmenyn ovan.

Som medlem i SILF kan Du logga in och ta del av medlemspecifik information på hemsidan och Du får medlemstidningen hemskickad. Du har även möjlighet att rösta i viktiga frågor på Årsmötet.

Sedan 1 januari 2021 medför ett ordinarie medlemskap i SILF även ett fullvärdigt medlemskap i Svenska Läkaresällskapet (SLS) då vi numera är en medlemsförening. Det innebär att Du som ordinarie medlem bara betalar medlemsavgift till SILF, men blir medlem i SILF och SLS. Du kan läsa mer på www.sls.se.

När Du ansökt om medlemskap godkänner SILFs styrelse ansökan och Du blir ordinarie eller associerad medlem. Därför är det viktigt att Du anger om Du arbetar som läkare på en infektionsklinik (ordinarie medlem) och på vilken nivå (vik, AT, ST, spec), annan klinik (associerad), eller om Du arbetar som annat än läkare (associerad), så behöver vi inte ta reda på det själva och processen går fortare. Ange även om Du är pensionär.

När Din ansökan om medlemskap i SILF har godkänts av styrelsen, måste Du  betala medlemsavgift för SILF via Sveriges Läkarförbund (SLF) som sköter vårt medlemsregister. Så, förutom att ansöka här, behöver Du gå in på slf.se/bli-medlem/ och vidare till Specialist- och intresseförening där Du registrerar Dig, det ska Du göra även om Du inte är medlem i SLF och även om Du inte är läkare, dvs alla nya medlemmar i SILF. SLF skickar därefter ut betalningsavi för SILF:

A. Ordinarie medlem: 250 kr (läkare anställd vid infektionsklinik)

B. Associerad medlem: 200 kr (övriga läkare och ej läkare)

C. Pensionär: 0 kr (om ej annat avses >67 åå)

Om Du inte betalar medlemsavgiften stryks Du ur registret efter 3 månader och förlorar därmed tillgång till medlemsförmåner och tidning.

Som medlem loggar Du in med den epostadress Du angav vid ansökan och detta lösenord: [member_password]

När Du loggar in första gången, kolla igenom Din medlemsprofil så att den stämmer gällande adress etc.

 

Välkommen som medlem!