Nyhet

Välbeprövade antibiotika viktigt när gravida och ammande behandlas för bakteriella infektioner

22 september 2023

Idag publicerar Läkemedelsverket en ny behandlingsrekommendation för antibiotika till gravida och ammande kvinnor. Rekommendationen trycker på vikten av att säkra odling med resistensbestämning, att i första hand behandla med väl beprövade läkemedel och att amningen i regel kan fortsätta vid kortare antibiotikakurer.

Infektioner är en av de vanligaste orsakerna till läkemedelsbehandling under graviditet. I Sverige får idag omkring 65 procent av alla gravida kvinnor något läkemedel utskrivet under graviditeten. Knappt var femte kvinna behandlas med antibiotika någon gång under en graviditet. Andelen sjunker, och det är en utveckling som följer den generella minskningen av antibiotikaanvändning i Sverige.

– Allvarliga infektioner utgör en klar risk för både den gravida kvinnan och fostret. Gravida löper en ökad risk att bli sjuka i vissa infektioner och risken att utveckla allvarlig infektion är också större på grund av fysiologiska, mekaniska och immunologiska graviditetsförändringar, säger Maria Furberg, specialist i allmänmedicin och infektionssjukdomar, och Läkemedelsverkets projektledare för behandlingsrekommendationen.

Annonser

Annonser