Nyhet

Uppdaterat vårdprogram: Led- och skelettinfektioner

5 juli 2023

 • Rekommendationer

Vårdprogrammet för led- och skelettinfektioner hos vuxna patienter publicerades i sin senaste version juni 2023.

Nyheter i 2023 års vårdprogram

 • Layoutändringar inkluderande nya faktarutor
 • Handfasta råd – ”Do’s and Dont’s vid implantatassocierade infektioner”
 • Nyskrivet kapitel om lokalt administrerad antibiotika
 • Omfattande revision av kapitel ”Systemisk antibiotikaprofylax”, som nu omfattar såväl artoplastik somfraktur- och ryggkirurgi, inkluderande lokal antibiotikaprofylax.
 • Nyskrivet kapitel om mikrobiologisk diagnostik
 • Reviderat spondylodiskit-kapitel, nu omfattande även epiduralabscesser samt en diagnostisk algoritm
 • Nyskrivet kapitel om implantatrelaterade rygginfektioner hos vuxna

Andra viktiga förändringar

 • Justerad rekommendation av dosering amoxicillin (750 mg–1 g x3-4 alternativt 1 g x3) istället för 1 g x3
 • Rangordning av kombinationspreparat till rifampicin utifrån befintlig vetenskap
 • Nytt doseringsförslag för långtidsbehandling med dalbavancin vid kurativt syftande behandling avimplantatinfektioner, inkluderande hantering av serumkoncentrationsbestämning.
 • Uppdaterad definition av ledprotesinfektion baserad på European Bone and Joint Infection Society(EBJIS) algoritm.
 • Rekommendation om kortad behandlingstid (6 veckor) efter enstegsbyte vid ledprotesinfektion.
 • Nya algoritmer avseende utredning och behandling av frakturrelaterad infektion

Läs vårdprogrammet i sin helhet här.

Annonser

Annonser