Nyhet

Uppdaterat vårdprogram – Infektiös Endokardit

2 juli 2021

Vårdprogrammet för Infektiös Endokardit har utarbetats av en arbetsgrupp inom Svenska Infektionsläkarföreningen och publicerades första gången 2002. Dokumentet uppdateras regelbundet och den nu föreliggande versionen 2021 utgör den sjätte revisionen. Rekommendationer om i vilka situationer partiell peroral behandling kan komma i fråga vid endokardit har nu inkluderats men den mer omfattande värdering som gjordes 2019 kvarstår i sin helhet.

Vårdprogrammet hittar ni här

Annonser

Annonser